Warsztaty Know-How – Press.pl

Know-How: dziennikarstwo ekonomiczne

Know-How dziennikarstwa ekonomicznego

W kwietniu 2019 odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu: Know-How dziennikarstwa ekonomicznego. Wzięło w nich udział blisko 50 dziennikarzy i redaktorów z redakcji ogólnopolskich jak również lokalnych. Zarówno tematy wykładów, jak i prowadzący zostali wybrani tak, by spełnić zapotrzebowania redakcji na fachową wiedzę wspartą dziennikarską praktyką. Z warsztatów uczestnicy wynieśli wiedzę o tym, jak należy informować o ekonomii i gospodarce, z jakich źródeł korzystać, gdzie szukać konkretnych danych i jak operować danymi finansowymi. Wśród prowadzących znaleźli się specjaliści, doświadczeni dziennikarze, m.in. laureaci Grand Press Economy: Maciej Samcik, Rafał Woś, Bartek Godusławski, Maciej Głogowski. Partnerem warsztatów było Allegro, a patronem medialnym WP.pl Relację i materiały z warsztatów Know How Dziennikarstwa ekonomicznego znajdziesz w lipcowym numerze PRESS